Impressum

Monipol International Sp. z o.o.

Kontakt:
Monipol International Sp. z o.o.
Ul.Długa 31/4
31-147 Kraków
Tel.: +48 12 630 18 50
Fax: +48 12 630 18 61

Opening hours: 9:00 – 17:00

e-mail:
info@monipol-international.com

www:
www.monipol-international.com

Dyrektor:
Dr med. Jarosław Stępień

Zarząd:
Dr med. Jarosław Stępień, Grażyna Wegscheider-Donizak

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000071952
NIP 676-22-00-982
REGON 356354506
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Monipol International GmbH

Kontakt:
Monipol International GmbH
Heilsbachstr. 22-24,
53123 Bonn
Tel.: +49 228 22 78 78 0
Fax: +49 228 22 78 78 99

Opening hours: 9:00 – 17:00

e-mail:
info@monipol-international.com

www:
www.monipol-international.com

Director:
Jaroslaw Stepien MD, PhD

Registration no.22263
at the Amtsgericht Bonn, Germany
Tax-ID: DE306416165