System Zarządzania Jakością

Monipol International posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Nasze działania dotyczące jakości mają na celu:

  • Przestrzeganie ogólnych wymogów ochrony uczestnika badania i zapewnienie jakości danych.
  • Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami i lokalnymi przepisami regulującymi prowadzenie badań klinicznych.
  • Wykonanie zlecenia zgodnie z indywidualnymi wymogami klienta.
  • Zapewnienie indywidualnego szkolenia personelu.

Zarządzanie jakością obejmuje:

  • Systematycznie kontrolowany i rewidowany system SOP.
  • Szkolenia GCP personelu zatrudnionego w biurach Monipol International jak i w ośrodkach badawczych.
  • Audyty systemów wewnętrznych, toczących się badań, oraz dokumentacji badań klinicznych w ramach działań wewnętrznych i na zlecenie klientów.
  • Ciągłe polepszanie jakości procesów wewnętrznych naszej firmy.
  • Konsultacje w zakresie GCP.
  • Ciągłe monitorowanie i udoskonalanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.