Across Alliance

Across Alliance jest międzynarodową organizacją skupiającą 5 europejskich firm CRO, które aktywnie działają w 20 europejskich krajach. Across Alliance zostało utworzone w 2005 roku z inicjatywy monipolu jako odpowiedź na oczekiwania firm farmaceutycznych, aby prowadzić badania kliniczne na skalę międzynarodową.

Across Alliance jest grupą lokalnych CRO, które zjednoczyły się aby  osiągnąć następujące cele:

  • Współpraca w wymianie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i usług dotyczących badań klinicznych w celu dostarczenia naszym klientom danych oczekiwanej jakości w trakcie rozwoju nowych leków.
  • Dostarczanie ekonomicznie optymalnych usług w oczekiwanych ramach czasowych.
  • Kontaktowanie się  z jednym zleceniobiorcą: Lead CRO koordynuje badanie we wszystkich krajach i służy Sponsorowi jako punkt kontaktu. Ten model pozwala na wykorzystanie bogatych doświadczeń lokalnych CRO.

Ze względu na takie podejście Across Alliance jest w stanie prowadzić międzynarodowe badania kliniczne na zlecenie sponsorów w kilku lub w kilkunastu krajach korzystając z doświadczeń lokalnych CRO odnośnie badaczy i ośrodków badawczych, państwowych instytucji rejestracyjnych badań klinicznych i Komisji Bioetycznych.

Członkowie Across Alliance:

  • Clinical Trial Service B.V. (Niderlandy),
  • Dokumeds (Łotwa),
  • ICTA (Francja),
  • Pharmnet (Czechy)
  • Monipol International (Polska i Niemcy).