Misja

Badania naukowe nad lekami stanowią we współczesnym świecie ważny czynnik rozwoju społeczeństw. Poprzez stały rozwój i doskonalenie chcemy, jako CRO zapewnić naszym zleceniodawcom pełny serwis oczekiwanej jakości w prowadzeniu międzynarodowych badań klinicznych.

Nasi klienci, to jest sponsorzy, partnerskie CRO, badacze, uczestnicy badań oraz dostawcy mogą w pełni zdać się na doświadczenie, przestrzeganie norm etycznych oraz spełnienie podjętych zobowiązań.

Członkowie naszego zespołu postrzegają się nawzajem i szanują, jako klienci wewnętrzni. Praca zespołowa, ciągłe kształcenie a także stała wymiana doświadczeń rozwijają nasz profesjonalizm, motywację, kreatywność i zaangażowanie. Wspólnie z naszymi klientami szukamy optymalnych rozwiązań. Na bazie wzajemnego szacunku i zaufania dążymy do ciągłego ulepszania naszej wspólnej pracy.

W taki właśnie sposób rozumiemy Good Client Practice.