Struktura

Monipol International składa się z 2 firm, zarejestrowanych w Polsce i w Niemczech, prowadzących wspólnie badania kliniczne na zlecenie. W obu krajach na pełny etat jest zatrudnionych obecnie 23 osoby.

Struktura monipolu jest jednolita dla obu lokalizacji (Kraków, Bonn).  Jej zaletą jest przejrzystość, umożliwienie szybkiego procesu decyzyjnego i jednolitość rozwiązań systemowych.