ISO

ISO jest międzynarodowym standardem jakościowym. Jest środkiem do osiągnięcia satysfakcji klienta poprzez spełnienie jego wymagań, dostarczenie klientowi produktu najwyższej jakości oraz narzędziem ciągłego doskonalenia procesów i standardów obowiązujących w firmie.

Od 2019 roku Monipol International posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland CERT GmbH, corocznie poddawani jesteśmy audytom sprawdzającym. Co trzy lata przeprowadzana jest kompletna recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością.

Monipol International zdecydował się na certyfikację zgodnie z normą ISO 9001, ponieważ jakość procesów funkcjonujących w organizacji stanowi o konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym. System Zarządzania Jakością jest skutecznym narzędziem służącym spełnieniu wszystkich wymagań jakościowych we współczesnej, nowoczesnej firmie.

Zarządzanie jakością oznacza, że:

  • Jakość jest aktywnie kontrolowana poprzez kontrolowanie pojedynczych procesów.
  • Zarząd firmy zobowiązuje się przestrzegać wdrożonego System Zarządzania Jakością.

Czego można oczekiwać od Monipol International w związku z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015?

  • odpowiednich narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania projektem, zgodnie z zasadami Good Clinical Practice, w granicach realistycznych terminów.
  • Księgi Jakości, w której opisany jest cały System Zarządzania Jakością.
  • dokumentacji wszystkich procesów zgodnej z Good Documentation Practice.
  • systemu komunikacji zapewniającego Dobrą Praktykę Komunikacyjną zarówno z klientami jak i pracownikami.
  • wymagania odpowiednich standardów od naszych dostawców, w celu doskonalenia współpracy i jakości usług.
  • podejmowania wszelkich starań w celu doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością poprzez regularne kontrole i audyty wewnętrzne.  Quality Manager’a zatrudnionego na pełnym etacie.
  • szybkiego reagowania na wszelkie reklamacje i niezgodności wskazane przez naszych Sponsorów, w konsekwencji wdrażając odpowiednie działania korekcyjne i prewencyjne.
  • rozwijania świadomości jakościowej, zarówno wśród swoich pracowników, jak i wśród Klientów zewnętrznych.