History

W 2016 roku, w Niemczech, w Bonn, została założona przez dr med. Jarosława Stępnia spółka Monipol International GmbH – Contract Research Organization (CRO) specjalizująca się w prowadzeniu badań klinicznych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

W 2020 roku Vetpol Sp. z o.o. założona w Polsce przez dr n. med. Jarosława Stępnia w 2004 roku i działająca w obszarze badań klinicznych leków została przekształcona w Monipol International Sp. z o.o.

Koncentrując się na prowadzeniu badań klinicznych w Polsce oraz w krajach niemieckiego obszaru językowego jesteśmy dobrze znani z naszego doskonale wykształconego zespołu oraz sprawdzonej umiejętności dostosowywania się do potrzeb naszych klientów.

Dyrektor Monipol International Jarosław Stępień ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu firmami Contract Research Organization wyniesione z pracy i kierowania firmami prowadzącymi badania kliniczne na zlecenie sponsorów od 1995 roku.

Pracownicy zatrudnieni w firmie Monipol International mają również wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie pracy w innych instytucjach i CROs prowadzących badania kliniczne na zlecenie firm farmaceutycznych z Europy i Stanów Zjednoczonych. 

W 2019 roku firma certyfikacyjna TUV Reinland Cert GmbH potwierdziła wdrożenie systemu zarządzania jakością w Monipol International GmbH, co zostało uhonorowane wydaniem certyfikatu ISO 9001:2015. Monipol International Sp. z o.o. uzyskał taki sam certyfikat ISO 9001:2015 we wrześniu 2020 roku.

Monipol International Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na zlecenie – POLCRO.