Ochrona danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przesłanych przez formularz internetowy w celach kontaktowych z Monipol International Sp. z.o.o.

1. Na naszej stronie internetowej nie przechowujemy, nie przetwarzamy, ani nie przekazujemy dalej żadnych danych, dotyczy to również danych osobowych. Nie korzystamy z usług mediów społecznościowych. Strona używa plików cookies – informacja poniżej.

2. Administratorem Państwa danych osobowych przesłanych za pomocą formularza kontaktowego jest Monipol International Sp. z o.o., ul. Długa 31/4, 31-147 Kraków, tel. +48 12 630 18 50.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Państwem w celach wskazanych przez Państwa w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Monipol International Sp. z o.o. 

4. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje dotyczące Państwa danych osobowych, proszę skontaktować się z:

Monipol International Sp. z o.o.

ul. Długa 31/4

31-147 Kraków

e-mail:

j.stepien@monipol-international.com

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w oparciu o przepisy prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO; ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych).

6. W dowolnej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Monipol International Sp. z.o.o.

8. Po zakończeniu korespondencji elektronicznej Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

9. Mogą Państwo dochodzić swoich praw z tytułu: ujawnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przesyłania danych, unieważnienia oraz sprzeczności.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi jednak kontakt z Państwem drogą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego.

11. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, o którym mowa w tej informacji, narusza prawo ochrony danych osobowych lub Państwa roszczenia z tytułu przepisów o ochronie danych  zostały w jakikolwiek sposób niekorzystnie rozpatrzone, możecie Państwo złożyć zażalenie do organu nadzoru:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Faks: 22 531 03 01

e-mail:

kancelaria@giodo.gov.pl

Pliki cookies

1. Informacje podstawowe

Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.monipol-international.com („Strona”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Państwa ze Strony. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze Strony. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.

2. Cel stosowania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu zapewnienia właściwego działania Strony.

3. Zgoda na stosowanie plików cookies i zmiany w ustawieniach przeglądarki

Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Państwa o ich zapisaniu. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.